HAKKIMIZDA

YELA HAKKINDA

Anayasanın öngördüğü temellere, Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak, genç insanların liderlik niteliklerini, toplumsal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu yükselterek toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Dernek, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye'nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunmak için çalışacaktır.

İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak; Genç iş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek; toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Dernek, bireysel gelişim ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

VİZYONUMUZ - MİSYONUMUZ

Vizyonumuz

Derneğin vizyonu, genç Türk girişimci ve liderlerin Türkiye ile birlikte Dünya'daki sesi olmak, girişimcilik ve liderlik konusunda Dünya'nın sayılı dernekleri arasına girmek.

Misyonumuz

Derneğin misyonu, Genç Türk girişimcisini Dünya'ya tanıtarak, yaptıkları işlerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

YÖNETİM KURULUMUZ

Seçilmiş mevcut yönetim kurulumuzu ve üyelerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Adam Garipoglu
Adam Evren Garipoglu

Yönetim Kurulu Başkanı

İpek Tezer

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

M. Güneş Taşdelen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Verda Sipahi

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Oluş Kürkan

Yönetim Kurulu Muhassip Üyesi

Çağdaş Kaygın

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayberk Demirtaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan Avcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Varlı

Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Özdaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuzhan Gökçe

Yönetim Kurulu Üyesi